Tag: pashto serious tone

Pashto And Urdu Voiceover Artist

Pashto and Urdu Voiceover artist

Pashto and Urdu Voiceover artist. I am a professional Pashto voiceover artist having three years of experience in giving voices to...